Adele Marie Rennes

Adele Marie Rannes, f. 1994, bosat i København. Adele arbejder med maleri, grafik og tegning. Hendes værker tager udgangspunkt i selvrefleksion over  forholdene mellem mennesker, dyr og omverdenen. Hun er interesseret i det, der kan vække vores  sympati, og arbejder med besjæling og romantisering. Andre gennemgående temaer er drømme og  dommedagsprofetier.

The Office - A3 Gicleé print Fabriano 200 gsm. Open edition